Alt text

Kiesol C; de meest effectieve injectiecreme tegen optrekkend vocht

Kiesol C en Injection Cream 80 zijn  bewezen producten om optrekkend vocht tegen te gaan. Optrekkend vocht is een veelvoorkomend probleem bij oudere woningen waar sprake is van poreuze muren of vochtproblemen in de kelder. Door onvoldoende afscherming van de muren tegen grondwater of zelfs het ontbreken ervan, kan vocht optrekken in de muur. Een woning of kelder kan weer waterdicht worden gemaakt door middel van het inbrengen van een horizontale vochtbarriëre.

De gevolgen zijn onder andere:
  • schimmel op de muur
  • houtrot
  • nare luchtjes
  • onprettig leefklimaat
  • hogere stookkosten
Deze vochtproblemen kunnen vaak verholpen worden door een relatief simpele ingreep: het injecteren van Kiesol C of Injection Cream 80 injectiecreme in de muur. Voor het verwerken van Kiesol C of Injection Cream 80 hoeft de muur niet droog te zijn. Een vochtige muur tot wel 95% is voor deze producten geen probleem.

Zowel Kiesol C als Injection Cream 80 zijn een cremevormige producten die met een injectieset in boorgaten worden aangebracht.
Hierbij is het belangrijk de richtlijnen van de fabrikant voor de verwerking te volgen:

Gebruiksaanwijzing
- meet de dikte van de muur
- neem een steenboor van minimaal 12mm
- boor gaten in een hoek tussen 0 (horizontaal) en maximaal 30 graden naar beneden.
- de diepte van het boorgat is 2 cm minder dan de dikte van de muur
- boor op maaiveldhoogte 
- de afstand tussen de gaten moet maximaal 12 cm zijn
- verwijder het boormeel 
- vul de injectiespuit met Kiesol C of Injection Cream 80 en steek de lans zo diep mogelijk in het boorgat
- laat het boorgat langzaam vol lopen met Kiesol C of Injection Cream 80
- dicht de boorgaten af met Remmers WB DS Levell
- werk de muur verder af met een sulfatexmortel of gelijksoortig.
Verbruik


Verpakking Kiesol C
  • 550 ml worsten met schroefdop en injectieslang
  • 10 l container,
  • 5 l, 12,5 l emmers
Verpakking Injection Cream 80:
  • 5 l, 12,5 l emmers